top of page

Noteikumi

Visas cenas norādītas ar PVN. Apjomam piemērojam atlaidi.
Tālrunis: 29930923, e-pasts: sarmantsinventars@gmail.com

Šie noteikumi nosaka kārtību kādā SIA Šarmants iznomā traukus, dekorācijas un citu inventāru juridiskām personām un privātpersonām.

Ar šiem noteikumiem tiek iepazīstināts katrs nomnieks pirms līguma saistību parakstīšanas un nomas priekšmetu saņemšanas, un tie ir saistoši nomniekam no Nomas līguma parakstīšanas brīža.

1. Nomnieks saņem nomas priekšmetus pēc Nomas līguma parakstīšanas, kas tiek noslēgts starp SIA Šarmants un Nomnieku. Slēdzot līgumu juridiskām personām ir jāuzrāda – paraksta tiesību apliecinošs dokuments.
2. Nomnieks pirms nomas priekšmetu saņemšanas apmaksā Nomas rēķinu. Tikai savlaicīgi veikta priekšapmaksa garantē inventāra rezervāciju.
3. Ja nomnieks ir veicis nomas priekšmetu rezervāciju un priekšapmaksu, tomēr kādu iemeslu dēļ no nomas pakalpojumiem atsakās, nauda atpakaļ netiek atgriezta.
4. Par nomas priekšmetu pieņemšanas, nodošanas vietu un laiku iznomātājs un nomnieks savstarpēji vienojas. SIA Šarmants noliktava atrodas Liepājā, Pulvera ielā 10, tomēr par atsevišķu samaksu tiek piedāvātas arī piegādes iespējas.
5. Nomas priekšmeti tiek iznomāti nomniekam bez tiesībām tos tālāk pārdot, dāvināt, ieķīlāt, izjaukt, izkomplektēt vai iznomāt citām personām.
6. Nomniekam ir pienākums nomas priekšmetus lietot ar krietna saimnieka rūpīgumu, izmantot tikai to paredzētajiem nolūkiem.
7. Nomas līgumā minētajā termiņā nomniekam jāatgriež nomas priekšmets/i tādā pašā iepakojumā un tādā stāvoklī, kādā tas/tie tika saņemts/i.
8. Ja nomnieka vainas dēļ nomas priekšmets/i nav vairs izmantojams/i tam paredzētajiem mērķiem, ir bojāts, izjaukts, izkomplektēts vai zaudējis ārējo izskatu, nomniekam pilnā mērā jāatlīdzina nomas devējam radītie zaudējumi saskaņā ar nomas devēja norādītajām nomas priekšmeta/u cenām.
9. Ja nomnieks pagarina Nomas līgumā noteikto nomas priekšmetu atgriešanas termiņu vai neatgriež nomas priekšmetu/s, nomnieks papildus maksā nomas maksu par katru kavējuma dienu 100% apmērā no nomas maksas summas.

bottom of page